De Europese privacy wet AVG

De Europese privacy wet AVG (GDPR) is per 25 mei 2018 in werking.

In het kader dat wij voor u persoonsgegevens verwerken dienen wij onder deze wet onderling een verwerkersovereenkomst te hebben gesloten. In het kort staat hierin vermeld welke data wij voor u verwerken, op welke wijze de data wordt opgeslagen, wie er verantwoordelijk voor is en wat er dient te gebeuren in het geval van een datalek.

Verwerkersovereenkomst

In de overeenkomst, waar u zelfstandig de verwerkersovereenkomst kunt inzien en kunt ondertekenen.
Sta bij het invullen van het onderdeel Bijlage 1 even stil bij welke persoonsgegevens u nu eigenlijk precies verwerkt en met welk doel u dit doet. Verwerkt u bestellingen voor een webshop, een administratie, etc.?
Dit heb ik allemaal al voor u ingevuld, u print deze verwerkingsovereenkomst, plaatst uw handtekening, scan deze getekende overeenkomst en mail de getekende overeenkomst naar info@findfish.nl
Na ondertekening krijgt u per e-mail een kopie toegestuurd, die ook door mij ondertekend is.

Houdt u er rekening mee dat wij zonder uw ondertekening, na 25 mei 2018 geen persoonsgegegevens kunnen verwerken.

Denkt u er ook aan dat u verplicht bent uw website bezoekers te informeren over welke persoonsgegevens u van hen verzameld, met welk doel en met wie u deze persoonsgegevens deelt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hosting account migraties

Mocht u een hosting account afnemen, dan migreren wij mogelijk uw account naar een andere server, welke betere beveiliging bevat en daarnaast makkelijker te onderhouden is. Van deze verhuizing zelf zult u weinig tot niets merken.

 

Wij vertrouwen er op u bij deze passend te hebben geïnformeerd. Mocht u enige vragen hebben dan beantwoorden wij die uiteraard graag.